13_AK31_projekbild19 03_AK31_projekbild6 19_AK31_projekbild27 16_AK31_projekbild25
13_AK31_projekbild19

Kv Linjalen

År: 2012
Beställare: Stockholmshem
Kategori: Ny skyltning

17_AK31_projekbild26

Neurology Clinic

År: 2013
Beställare: Sophiahemmets Högskola
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning

03_AK31_projekbild6

Fritidshus, Gotland

År: 2007
Beställare: Privat
Kategori: Nybyggnad

19_AK31_projekbild27

Högskolebibliotek Sophiahemmet

År: 2013
Betällare: Sophiahemmets Högskola
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning

08_AK31_projekbild11

Internservice Sophiahemmet

År: 2012
Beställare: Sophiahemmet AB
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning

07_AK31_projekbild10

Hörsal Sophiahemmets Högskola

År: 2012
Beställare: Sophiahemmets Högskola
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning

02_AK31_projekbild5

Folktandvårdsklinik Bäckby

År: 2010
Beställare: Landstinget Västmanland
Kategori: Konceptutveckling och ombyggnad inklusive lös inredning

16_AK31_projekbild25

Matsal och konferens Solhemmet

År: 2012
Beställare: Sophiahemmet AB
Kategori: Ombyggnad inkl lös inredning